Završni rad: "Primjena mliječnih proteina u prehrambenoj industriji"Prenosimo zanimljiv završni rad Slaviše Martinovića s Prehrambeno - Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku - "Primjena mliječnih proteina u prehrambenoj industriji" :)


PDF datoteci možete pristupiti ovdje.Milk Paint Boutique

Europski centar izvrsnosti za mliječnu boju

+385 91 566 6689

Konsiteo Limited
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London WC2H 9JQ, Velika Britanija, UK
PDV ID: GB 226 792 289, HR 99 353 656 457

Direktor: Alen Karlović, dipl. ing. građ.

© Konsiteo Limited. Izrađeno s ♡ u Covent Garden, London & Rijeka, Hrvatska

Koristimo samo Google i Facebook analitičke kolačiće

Trgovina s ljubaznošću ™